اطلاعیه ستاد برگزاری یازدهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

1398/11/01   16:40:17

بخش مسابقه صحنه و رپرتوارهای یازدهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره در نیمه اول سال 99 انجام می شود

Alternate Text

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره طی اطلاعیه ای  از طرف ستاد برگزاری یازدهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره اعلام شد:

به دنبال نشست های پیاپی به منظور ارتقاء سطح کیفی و تامین زمان کافی برای گروه­های شرکت کننده در بخش مسابقه صحنه و رپرتوارها ، این بخش  به نیمه اول سال 99 انتقال داده شد و دو بخش نمایشنامه نویسی و نمایش عروسکی در زمان مقرر و طبق فراخوان قبلی برگزار خواهد شد.

با احترام

گروه تئاتر

معاونت دانشجویی و فرهنگی

مشاور هنری ریاست محترم دانشگاه

دبیرخانه یازدهمین جشنواره تئاترسوره


جشنواره جشنواره تئاتر تئاترسوره دانشگاه سوره یازدهیمن جشنواره تئاتر سوره