ثبت نام در بخش نمایشنامه نویسی

1398/09/02   15:53:47

زمان ثبت نام در بخش نمایشنامه نویسی تا تاریخ 98/10/10 فعال می باشد

Alternate Text

قابل توجه دانشجویانی گرامی:

زمان ثبت نام در بخش نمایشنامه نویسی تا تاریخ 98/10/10 فعال می باشد.


زمان ثبت نام تمدید جشنواره تئاتر تئاتر دانشجویی دانشگاه سوره نمایشنامه نویسی نمایشنامه نویسی سوره theatre theatre soore