پایان زمان ثبت نام در جشنواره

1398/11/01   16:39:54

زمان تمدید شده ثبت نام در جشنواره تئاتر دانشجویی سوره به اتمام رسید

Alternate Text

باتوجه به اتمام زمان ثبت نام در جشنواره تئاتر دانشجویی سوره، امکان ایجاد و ارسال اثر جدید وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی جشنواره فقط آثاری که در تاریخ معین به دبیرخانه جشنواره ارسال شده باشد در جشنواره شرکت داده می شود، در صورتی که زمان ثبت آثار خارج از زمان معین باشد در جشنواره شرکت داده نمی شود


اتمام زمان ثبت نام تئاتر سوره جشنواره تئاتر سوره دانشجویی سوره دانشگاه سوره