فراخوان یازدهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

1398/08/10   9:17:14

با استعانت از پروردگار متعال یازدهمین دوره جشنواره دانشجویی تئاتر سوره با هدف شناسایی و معرفی گروه های اجرایی برتر تئاتر دانشجویی دانشگاه¬های شهر تهران و ایجاد ارتباط میان آموزش و تجربه تولید تئاتر و معرفی پتانسیل های نمایشنامه نویسی در سطح دانشگاه های کشور در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

Alternate Text

بخش هاي جشنواره:

این جشنواره در چهار بخش برگزار خواهد شد.

 1. بخش صحنه ( ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های شهر تهران)
 2. بخش نمایش عروسکی( ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه سوره)
 3. بخش رپرتوآر( ویژه دانشجویان دانشگاه سوره )
 4. بخش مسابقه نمايشنامه نويسي ( ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های سراسر کشور)

 

 • بخش صحنه

دبیرخانه­ ی یازدهمین جشنواره­ ی دانشجویی تئاتر سوره با تمرکز بر ایجاد ارتباط موثر بین دانشجویان و اساتید، بخش صحنه را با موضوع آزاد در سطح دانشگاه های شهر تهران برگزار می کند.

مدارک مورد نیاز

 • تکمیل فرم ثبت نام ( فرم شماره۱)
 • ارائه ایده اجرایی ( فرم شماره ۲)
 • ارائه متن نهایی اثر ( در مورد متون تالیفی یا اقتباسی)
 • اجازه نامه کتبی نویسنده یا مترجم و یا ناشر

زمان بندی بخش صحنه

 • مهلت ثبت نام و ارائه ایده اجرایی: پایان زمان اداری روز ۲۰ آبان ماه
 • اعلام آثار معرفی شده به بخش بازبینی: ۲۷ آبان ماه
 • مهلت تحویل متن نهایی ( متون تالیفی و اقتباسی) : پایان زمان اداری روز۷ دی ماه
 • بازبینی آثار: ۳۰ دی ماه لغایت ۴ بهمن ماه
 • اعلام نتایج بازبینی: ۷ بهمن ماه
 • برگزاری بخش مسابقه جشنواره: ۱۲ لغایت ۱۹ اسفند ماه
 • اعلام برگزیدگان هم زمان  با اختتامیه جشنواره :‌۲۰ اسفند ماه

 نکات ضروری

 • آثار به صورت اجرای زنده برگزار می شود و دبیرخانه جشنواره از پذیرش فیلم اجرا معذور است.
 • کلیه آثاری که متن آنها چاپ نشده و تالیفی و یا اقتباسی می باشند، لازم است در موعد تعیین شده به شیوه ای که اعلام خواهد شد متن نهایی را پیش از مرحله بازبینی در اختیار دبیرخانه قرار دهند.
 • در مورد متون چاپ شده، در صورت درخواست متن از سوی دبیرخانه متقاضی ملزم به تحویل یک نسخه از متن به دبیرخانه جشنواره است.
 • هر کارگردان می تواند صرفا با ارائه یک کار در این دوره جشنواره حضور داشته باشد.
 • آثار تولید شده در کلیه فرم ها تئاتری در این دوره در بخش صحنه قابل پذیرش است.
 • آثار تولید شده برای اجرای محیطی می بایست باتوجه به محیط های ساختمان مرکزی دانشگاه سوره طراحی شده باشند.
 • در مرحله بازبینی، اثر باید با ایده اجرایی ارسال شده در زمان ثبت نام تطابق بیش از ۶۰ درصدی داشته باشد.

 جوایز بخش صحنه

در این دوره جشنواره با بررسی آثار در هریک حوزه های

 • کارگردانی
 • بازیگری زن
 • بازیگری مرد
 • طراحی صحنه و لباس
 • متن

 دو جایزه شامل برگزیده اول و برگزیده دوم تعلق خواهد گرفت

جایزه برگزیدگان اول:  تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + جایزه نقدی

جایزه برگزیدگان دوم: دیپلم افتخار + جایزه نقدی

در این بخش یک اثر برگزیده به انتخاب هیات داوران  و یک اثر برگزیده به انتخاب تماشاگران  به عنوان بهترین اثر انتخاب می شوند که جایزه برگزیدگان این دو بخش شامل تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + جایزه نقدی خواهد بود.

 • بخش عروسکی

دبیرخانه­ ی یازدهمین جشنواره­ ی دانشجویی تئاتر سوره در راستای احیای نمایش عروسکی در این دوره در بخشی مستقل اقدام به شناسایی استعداد های برتر در این حوزه در سطح دانشجویان دانشگاه سوره نموده است.

مدارک مورد نیاز

 • تکمیل فرم ثبت نام ( فرم شماره۱)
 • ارائه ایده اجرایی ( فرم شماره3)
 • ارائه متن نهایی اثر ( در مورد متون تالیفی یا اقتباسی)
 • اجازه نامه کتبی نویسنده یا مترجم و یا ناشر

زمانبندی بخش عروسکی

 • مهلت ثبت نام و ارائه ایده اجرایی: پایان زمان اداری روز ۲۰ آبان ماه
 • اعلام آثار معرفی شده به بخش بازبینی: ۲۷ آبان ماه
 • مهلت تحویل متن نهایی ( متون تالیفی و اقتباسی) : پایان زمان اداری روز۷ دی ماه
 • بازبینی آثار: ۳۰ دی ماه لغایت ۴ بهمن ماه
 • اعلام نتایج بازبینی: ۷ بهمن ماه
 • برگزاری بخش مسابقه جشنواره: ۱۲ لغایت ۱۹ اسفند ماه
 • اعلام برگزیدگان هم زمان  با اختتامیه جشنواره :‌۲۰ اسفند ماه

 نکات ضروری

بازبینی آثار در این دوره به صورت اجرای زنده برگزار می شود و دبیرخانه جشنواره از پذیرش فیلم اجرا معذور است.

کلیه آثاری که متن آنها متن چاپ شده نبوده و تالیفی و یا اقتباسی می باشند لازم است در موعد تعیین شده به شیوه ای که اعلام خواهد شد متن نهایی را پیش از مرحله بازبینی در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

در مورد متون چاپ شده در صورت درخواست متن از سوی دبیرخانه متقاضی ملزم به تحویل یک نسخه از متن به دبیرخانه جشنواره می باشد.

هر کارگردان می تواند حداکثر با  ارائه دو کار در این دوره جشنواره حضور داشته باشد.

 جوایز بخش عروسکی

در این دوره جشنواره با بررسی آثار در هریک  حوزه های

 • کارگردانی
 • عروسک گردانی
 • ساخت عروسک
 • طراحی صحنه
 • متن

دو جایزه شامل برگزیده اول و برگزیده دوم تعلق خواهد گرفت.

جایزه برگزیدگان اول:  تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + جایزه نقدی

جایزه برگزیدگان دوم: دیپلم افتخار + جایزه نقدی

 

 • بخش رپرتوآر

در این دوره جشنواره این بخش اختصاص به آثار برگزیده کلاسی دانشجویان سوره دارد که توسط اساتید دروس به دبیرخانه جشنواره معرفی خواهند شد.

زمانبندی بخش رپرتوآر

 • مهلت معرفی آثار: 10 دی ماه
 • بررسی و ارایه مشاوره به آثار: ۴ الی ۸ بهمن ماه
 • اجرای نهایی آثار: ۷ لغایت ۱۱ اسفند ماه
 • اعلام برگزیدگان هم زمان  با اختتامیه جشنواره:‌۲۰ اسفند ماه

نکات ضروری

اجرای اثر و حضور در بخش بررسی و مشاوره الزامی است.

 

جوایز بخش رپرتوآر

در این دوره جشنواره با بررسی آثار در هریک  حوزه های

 • کارگردانی
 • متن
 • ایده اجرایی

دو جایزه شامل برگزیده اول و برگزیده دوم تعلق خواهد گرفت.

جایزه برگزیدگان اول:  تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + جایزه نقدی

جایزه برگزیدگان دوم: دیپلم افتخار + جایزه نقدی

 

 • بخش مسابقه نمایشنامه نویسی

دبیرخانه­ی یازدهمین جشنواره­ی تئاتر دانشجویی سوره با هدف شناسایی و معرفی استعداد های جدید نویسندگی آثار نمایشی و ایجاد زمینه معرفی این استعداد ها در دو بخش متون تالیفی و اقتباسی در سطح دانشگاه های کل کشور  مسابقه نمایشنامه نویسی برگزار می کند.

مدارک مورد نیاز

 • تکمیل فرم ثبت نام ( فرم شماره۱)   
 • ارائه متن نهایی نمایشنامه

زمانبندی بخش مسابقه نمایشنامه نویسی

 • مهلت ثبت نام و ارایه متن: پایان زمان اداری روز ۱۰ دی ماه
 • اعلام برگزیدگان هم زمان  با اختتامیه جشنواره:‌۲۰ اسفند ماه

 جوایز بخش مسابقه نمایشنامه نویسی

در این بخش در هر حوزه  تالیفی و اقتباسی دو اثر به عنوان برگزیدگان هر حوزه معرفی خواهند شد.  

جایزه برگزیدگان اول:  تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + جایزه نقدی

جایزه برگزیدگان دوم: دیپلم افتخار + جایزه نقدی

شرایط عمومی شرکت در جشنواره

 این جشنواره اختصاص به  دانشجویان و دانش آموختگانی دارد که بعد از ۳۱ شهریور ماه ۹۷ فارغ التحصیل قطعی شده باشند.

لازم است کلیه شرکت کنندگان مدارک دانشجویی یا فارغ التحصیلی خود را به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند.

ثبت درخواست در شرکت در  جشنواره پس از تاریخ های مشخص شده امکان پذیر نخواهد بود.

پذیرش فرم های ثبت نام صرفا از طریق بارگذاری در سایت جشنواره در مهلت مقرر انجام خواهد شد.

در کلیه بخش های جشنواره آثاری که پیش از این در جشنواره های دیگر دانشگاهی و حرفه‌ای در مرحله نهایی حضور داشته اند نمی توانند در این دوره جشنواره حضور داشته باشد.

گروه های پذیرفته شده در مرحله اول در مرحله بازبینی باید آمادگی ارائه بیش از ۵۰ درصد اثر را داشته باشند.

شرکت در این جشنواره برای دانشجویان کلیه رشته ها با رعایت شرایط عمومی این فراخوان بلامانع است.

ضمن احترام به تمامی گروه های اجرایی دانشجویی در سطح کشور، دبیر خانه جشنواره امکان اسکان و پذیرایی گروه های شهرهای دیگر را ندارد و بر این اساس جشنواره در کلیه بخش ها به غیر از بخش نمایشنامه نویسی از پذیرفتن آثار از دانشجویان دانشگاه های غیر از شهر  تهران معذوراست.

بخش های رپرتوآر و عروسکی در این دوره جشنواره صرفا اختصاص به آثار تولید شده دانشجویان دانشگاه سوره دارد.

ستاد برگزاری جشنواره مسئولیتی در قبال ساخت و ساز دکور، دوخت‌ لباس، تامین سیستم صوتی و چاپ اقلام تبلیغاتی آثار نخواهد داشت.

مدارک، عکس ها، پوستر ها و نمایشنامه ها پذیرفته شده و پذیرفته نشده مسترد نخواهد شد.

 

راه های ارتباطی ذکر شده در فرم ثبت نام متقاضی مبنای اطلاع رسانی دبیرخانه جشنواره خواهد بود و دبیرخانه مسئولیتی را در قبال اطلاع رسانی به غیر از راه های اعلام شده نخواهد داشت. بر این اساس ضروری است متقاضی در ثبت آن ها دقت لازم را مبذول دارد.

تعیین زمان و مکان اجرای هر اثر در جشنواره از اختیارات دبیرخانه خواهد بود و بر مبنای شرایط و امکانات جشنواره برنامه ریزی خواهد شد و دبیرخانه جشنواره هیچ مسئولیتی در قبال هماهنگی بازیگران و گروه اجرایی مشترک در میان نمایش ها  در مرحله بازبینی و اجرا ندارد.

با توجه به شئونات حاکم بر محیط دانشگاهی تکمیل فرم ثبت نام جشنواره به منزله پذیرش و رعایت تمامی این شئونات خواهد بود.

پس از اعلام نتایج هر گونه تغییر در شرایط درخواست شامل تغییر نام اثر، تغییر کارگردان و غیره با هماهنگی دبیرخانه جشنواره امکان پذیر خواهد بود

در صورت احراز تناقضی در مدارک ارسال شده توسط هر متقاضی و یا عدم رعایت هریک از بندهای ذکر شده در شرایط عمومی این فراخوان  اثر مورد نظر از جشنواره حذف خواهد شد.

مهلت ارائه آثار و مدارک لازم بر اساس زمانبندی یاد شده از سوی دبیرخانه این جشنواره تا حد امکان تغییر نکرده و تمدید نخواهد شد.

چنانچه مواردی در این فراخوان درج نشده باشد موضوع از طریق استعلام علاقمندان به حضور در جشنواره و تصمیم ستاد برگزاری جشنواره اعلام و اجرا خواهد شد.


تئاتر جشنواره تئاتر سوره دانشگاه سوره یازدهمین جشنواره تئاتر تئاتر دانشجویی